สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า

 

ปรัชญา ความประพฤตินำหน้า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม คติพจน์ จงเป็นคนดี มีศีลธรรม อัตลักษณ์ อ่านได้ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ วินัยดี มีสมาธิ สีประจำโรงเรียน สีชมพู เพลงมาร์ช ศ.ษ. พวกเราเหล่านักเรียน ศ.ษ. ไม่เคยท้อในเรื่องการกีฬา เรียนเราเรียน เล่นเราเล่น เป็นเวลา การศึกษามาเป็นหนึ่งไม่รองใคร สีชมพู ดูเด่นเป็นสง่า พวกเราพากัน เชิดชูไว้ พวกเรารักศักดิ์ศรี รักวินัย มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย ศ.ษ. นามกระเดื่อง เฟื่องไปทั่ว ทุกคนกลัวต้องหลบหนีหาย สู้เพื่อเกียรติ ไม่วุ่นไม่วาย ไว้ลายในศักดิ์ศรีศิริมงคล ระเบียบการนักเรียนโรงเรียนศิริมงคลศึกษา กำหนดจำหน่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนักเรียนเก่าและใหม่ทาง โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป หนังสือเรียน แบบเรียน สมุดและเครื่องเขียน กำหนดการจัดชั้นเรียน นักเรียนอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 การประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนเข้าประชุมในวันเสาร์สัปดาห์แรกของปีการศึกษา ที่ห้องประชุมของ โรงเรียน และหรือ วัน เวลา ที่ทางโรงเรียนประกาศนัดหมาย ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนอายุ 3 – 5 ปี ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน พ.ศ. 2531 ให้จัดการศึกษาอนุบาลเป็น 3 ปี ดังนี้ อนุบาลปีที่ 1 รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 – 4 ปี อนุบาลปีที่ 2 รับเด็กตั้งแต่อายุ 4 – 5 ปี อนุบาลปีที่ 3 รับเด็กตั้งแต่อายุ 5 – 6 ปี การแต่งกายของอนุบาล ทรงผม ชาย ไว้ได้ตามความเหมาะสม หญิง ทรงบ๊อบตัดตรง ไม่ซอย ถ้าไว้ยาวให้ถักเปียให้เรียบร้อย เครื่องแต่งกาย ชาย เสื้อสีขาว แขนสั้นคอบัว กระเป๋าเสื้ออยู่ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าปักชื่อและ นามสกุล ด้วยด้ายสีชมพู - น้ำเงิน ด้านขวากระเป๋าเสื้อปักอักษรย่อ ศ.ษ. เสื้อติดกระดุมที่เอว กางเกงใช้กางกางขาสั้นตาหมากรุก เน็คไทลายสก็อตตาหมากรุกที่คอเสื้อ หญิง เสื้อสีขาว แขนสั้นคอบัว กระเป๋าเสื้ออยู่ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าปักชื่อและนามสกุล ด้วยด้ายสีน้ำเงินด้านขวากระเป๋าเสื้อปักอักษรย่อ ศ.ษ. เสื้อติดกระดุมที่เอว กระโปรงสีลายตาหมากรุกจีบรอบตัว เน็ตไทลายสก็อตหมากรุกที่คอเสื้อ รองเท้า ชาย รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว รองเท้าพละผ้าใบสีขาว หญิง รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว รองเท้าพละผ้าใบสีขาว การแต่งกาย ป.1 - ป.3 ทรงผม ชาย ตัดผมรองทรง หญิง ผมสั้นตัดตรงเสมอติ่งหู หรือเลยหูเล็กน้อย ถ้าผมยาวต้องถักเปียให้เรียบร้อย ร้อยผูกโบว์ ห้ามนักเรียนตัดผมด้านหน้าสั้น ซอยหรือดัดโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนต้องพักการเรียนจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เครื่องแต่งกาย ชาย เสื้อแขนสั้นสีขาวคอเชิ๊ต ปักอักษรย่อของโรงเรียนสีแดงด้านขวาของ เสื้อใต้อักษรมีปักชื่อและนามสกุลของนักเรียน ใช้สีแดง กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน หญิง เสื้อสีขาวคอบัว เอวจั๊ม แขนสั้น ผ่าอกตลอดติดกระดุม (เจาะรังดุม) ด้านขวาของเสื้อนักเรียนปักอักษรย่อของโรงเรียนสีแดงใต้อักษรของโรงเรียน ปักชื่อและนามสกุล ใช้สีแดงปัก กระโปรงสีน้ำเงินจับเกล็ดรอบหกเกล็ด รองเท้า ชาย รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีดำผูกเชือก ถุงเท้าสีขาว หญิง รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้น กระเป๋า ช/ญ ใช้กระเป๋านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด การแต่งกาย ป.4 - ป.6 ทรงผม ชาย ตัดผมรองทรง หญิง ผมสั้นตัดตรงเสมอติ่งหู หรือเลยหูเล็กน้อย ถ้าผมยาวต้องถักเปียให้เรียบร้อย ร้อยผูกโบว์ ห้ามนักเรียนตัดผมด้านหน้าสั้น ซอยหรือดัดโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนต้องพักการเรียนจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เครื่องแต่งกาย ชาย เสื้อแขนสั้นสีขาวคอเชิ๊ต ปักอักษรย่อของโรงเรียนสีแดงด้านขวาของเสื้อใต้อักษรมีปักชื่อและนามสกุลของนักเรียน ใช้สีแดง กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน หญิง เสื้อสีขาวคอบัว แขนสั้น ผ่าอกตลอด เอวจั๊ม (เจาะรังดุม) ด้านขวาของเสื้อนักเรียนปักอักษรย่อของโรงเรียนสีแดงใต้อักษรของโรงเรียน ปักชื่อและนามสกุล ใช้สีแดงปัก กระโปรงสีน้ำเงินจับเกล็ดรอบ รองเท้า ชาย รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีดำผูกเชือก ถุงเท้าสีขาว หญิง รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้น กระเป๋า ช/ญ ใช้กระเป๋านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ชุดพละ กางเกง ชั้นอนุบาลขาสั้นสีน้ำเงิน ชั้นประถมศึกษากางเกงวอร์มสีน้ำเงิน เสื้อพละ เสื้อตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และปักชื่อสีน้ำเงินด้านซ้ายมือเหนือกระเป๋าเสื้อ รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย ชุดลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.1 – ป.3 แต่งลูกเสือสำรองในพฤหัสบดี ชั้น ป.4 – ป.6 แต่งชุดลูกเสือ เนตรนารีในวันพฤหัสบดี ผู้ปกครองกับโรงเรียน เวลาเรียน ชั้นอนุบาลเปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น. ชั้นประถมศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.30 น. นโยบายของโรงเรียน 1. ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม เน้นเรื่องความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง อันเป็นคุณธรรมประจำโรงเรียน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในศีลธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย 4 .ส่งเสริมความดีเลิศในวิชาการ มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนกิจกรรมพิเศษตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียน 5. ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย ขยัน และเสียสละ เพื่อส่วนร่วม 6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือใน การศึกษา อบรม และควบคุมความประพฤติของนักเรียน 7. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และให้ความร่วมมือกับชุมชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ระเบียบการมาโรงเรียน 1. มาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 8.15 น. นักเรียนที่มาไม่ทันถือว่ามาสาย 2. ถ้านักเรียนมีกิจกรรมที่จะต้องทำในวันหยุดเรียนให้นักเรียน แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง ทางโรงเรียนจะออกจดหมายแจ้งผู้ปกครองทราบทุกครั้ง ** เมื่อนักเรียนมาถึงในบริเวณโรงเรียนแล้วจะออกนอกบริเวณโรงเรียนอีกไม่ได้ นอกจากมีกิจจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน จะต้องกระทำได้เมื่อ 1. มีผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง 2. มีบัตรอนุญาตจากผู้อำนวยการ หรือตัวแทน ภาคเรียนในปีหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วันหยุด 1. วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 2. หยุดตามวันหยุดราชการ 3. หยุดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบการลา 1. การลากิจ ต้องส่งใบลาล่วงหน้าให้ครูประจำชั้นทราบ หรือผู้ปกครองมาแจ้งที่ห้องธุรการ 2. การลาป่วย ต้องส่งใบลาอย่างช้าในวันแรกที่กลับเข้าห้องเรียน ถ้าขาดเรียนติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วยตนเองหรือโทรศัพท์ที่ 02 – 424 – 2583 ในเวลาราชการ การติดต่อของผู้ปกครอง 1. ให้ผู้ปกครองรับ – ส่งนักเรียนด้วยตนเอง ถ้าไม่ได้มารับด้วยตนให้นำบัตรประจำตัวนักเรียนมาทุกครั้งที่จะมารับนักเรียน 2. ครูใหญ่ หรือครูประจำชั้นจะเชิญผู้ปกครองมาพบถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเด็ก การสั่งพักการเรียน ทางโรงเรียนจะสั่งพักการเรียน ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เป็นเหา 2. เป็นโรคผิวหนังระยะติดต่อ 3. เป็นโรคติดต่อ เช่น ตาแดง ไอกรน คางทูม อีสุกอีใส ออกหัด 4. ไม่ชำระค่าเล่าเรียนที่ทางโรงเรียนกำหนด และไม่มาติดต่อกับทางโรงเรียน 5. ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนหลายครั้ง หรือทำผิดระเบียบ เช่น ดัดผม ซอย นักเรียนชายไว้ผมยาวผิดระเบียบของโรงเรียน 6. ผู้ปกครองไม่ยอมมาพบกับทางโรงเรียนในกรณีที่ทางโรงเรียนต้องการพบ เมื่อเด็กทำผิดระเบียบ การจำหน่ายออก 1. ผู้ปกครองขอลาออก 2. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 3. ขาดเรียนเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 4. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตามกำหนดของโรงเรียน และไม่มาติดต่อกับทาง โรงเรียน 5. กระทำผิดดังต่อไปนี้ ความผิดฐานชู้สาว ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเรียกมาตักเตือนแล้วไม่เข็ดหลาบและแก้ไข ทำผิดในคดีอาชญากรรม และได้รับการภาคทัณฑ์มาแล้ว 2 ครั้ง การลาออกจากโรงเรียน 1. จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี หากไม่แจ้งตามกำหนดไว้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการให้กับทางโรงเรียน 2. ต้องนำรูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง และแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มของ โรงเรียนจำนวน 2 รูป ระเบียบแถว 1. ไม่พูดคุยในแถว 2. เข้าแถวเป็นระเบียบตามลำดับไหล่ 3. ยืนตัวตรงส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อย ยืนให้ตรงคอคนหน้า 4. เข้าแถวให้ทันเวลา 5. ครั้งที่ 1 ให้ทุกคนเข้าแถว ครั้งที่ 2 ทุกอย่างเรียบร้อยตามระเบียบแถว 6. ครูประจำชั้นคุมแถวของตนพร้อมทั้งครูพิเศษที่จะเข้าสอนใน ชั่วโมงแรกนั้นด้วย ระเบียบในห้องเรียน 1. ต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกชั่วโมง ตามตารางที่กำหนดให้ 2. ตั้งใจเรียนสม่ำเสมอทุกวิชา ถือว่าทุกวิชาสำคัญเท่าเทียมกัน 3. รักษาความสะอาดของห้องเรียน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำห้องหากทำของเสียหายต้องรายงานให้ครูประจำชั้นทราบทันที 4. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนมมาทานในห้องเรียนและขณะเรียน 5 .ไม่เล่นหรือส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน 6 .ไม่ย้ายโต๊ะหรือที่นั่งโดยไม่บอกครูประจำชั้น ระเบียบความประพฤติ 1. ใช้วาจาสุภาพเรียบร้อย ไม่หยาบคาย 2. มีความเคารพยำเกรงผู้ใหญ่ และครูบาอาจารย์ 3. ไม่แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อครูอาจารย์ 4. นักเรียนต้องไม่ประพฤติในทางไม่ดี ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น ไม่มั่วสุมในอบายมุขได้แก่ เล่นการพนัน ยาเสพติด ของมึนเมา หรือ ก่อความวุ่นวาย 5. เวลามาโรงเรียนหรือกลับบ้านนักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ตามร้านค้าหรือสถานที่ไม่สมควรแก่สถานภาพของนักเรียน ความสะอาดทั่วไป 1. รักษาความสะอาดในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 2. ห้ามเอาขนม ถุงน้ำแข็ง อาหาร มารับประทานในห้องเรียน 3. จัดวางรองเท้าหน้าห้องอย่างมีระเบียบ 4.รักษาความสะอาด แปรงลบกระดานดำไม่เคาะตามหน้าต่างหรือฝาห้องเรียน 5. รักษาความสะอาด ไม่ขีดเขียนตามฝาผนังบนโต๊ะและบริเวณ ทั่วไป 6. ไม่ทิ้งเศษกระดาษ หรือสิ่งของใด ๆ เกลื่อนในบริเวณโรงเรียน ความซื่อสัตย์สุจริต 1. ไม่ทุจริตในการสอบ, ไม่ลอกการบ้าน 2. ไม่ลักขโมย 3. ไม่ปลอมแปลงเอกสาร หรือลายเซ็น คุณธรรมที่ควรปฏิบัติ 1. มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 2. เคารพนับถือบิดา มารดา ผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ 3. เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง 4. รักษาชื่อเสียงของตนเองและของโรงเรียน 5. ไม่นำของมีค่า เครื่องประดับใส่มาโรงเรียน หากมีการสูญหาย ทาง โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถ้าไม่เชื่อฟังก็จะถูกริบไว้ ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อ ไถ่คืนด้วยตนเอง 6. พึงยึดคุณธรรมดังต่อไปนี้  ซื่อสัตย์  ขยันเรียน  รู้หน้าที่  กตัญญู  สามัคคี  อดทน ค่าธรรมเนียมการเรียน โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบการอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบข้อบังคับทั่วไป โรงเรียนตระหนักดีว่า การศึกษาที่แท้จริง ก็คือการอบรมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงได้วางระเบียบขึ้น เพื่อช่วยนักเรียนให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว 1. นักเรียนต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับทั่วไป ตลอดจนคำสั่งเฉพาะกาลของโรงเรียน 2. นักเรียนจะต้องแต่งกายแบบนักเรียนให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งเวลามาและกลับจากโรงเรียนด้วย 3. นักเรียนจะต้องไม่นำสิ่งอื่นใด นอกจากอุปกรณ์การเล่าเรียนมาโรงเรียน 4. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ หรือเสพของมึนเมาทุกชนิด 5. นักเรียนต้องรักษามารยาทและวัฒนธรรมอันดีงามไม่ใช้วาจาที่หยาบคาย 6. นักเรียนต้องแสดงความเคารพ และเชื่อฟังครูบาอาจารย์ 7. เวลามาโรงเรียนหรือกลับบ้าน นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่ไม่สมควรแก่สถานภาพของนักเรียน 8. นักเรียนบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องดีงามเสมอ 9. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจและเสียสละ 10. ทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของหมู่คณะ โรงเรียนศิริมงคลศึกษามีเป้าหมายที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงขอชี้แจงและวางระเบียบเพื่อให้บิดามารดา ผู้ปกครองซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้เกิดความเข้าใจสอดคล้องตรงกันและทำหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนได้ โดยราบรื่นมิได้มีเจตนาก้าวก่ายรบกวนสิทธิอันชอบธรรมของ ผู้ปกครองแต่ประการใด ระเบียบและหน้าที่ของผู้ปกครองมีดังนี้ 1.“ผู้ปกครอง” คือผู้ที่นำนักเรียนไปฝากเข้าเรียนและได้ลงชื่อเป็นหลักฐานในทะเบียนของโรงเรียนโดยทั่วไป บิดามารดาของนักเรียนเป็นผู้ปกครองแต่ในบางกรณีบิดามารดาของนักเรียนอาจมอบให้ผู้อื่นทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนได้ 2. ผู้ปกครองที่มีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน ให้พบครูใหญ่ ครูประจำชั้น ได้ทุกวันที่โรงเรียนเปิดทำการสอน 3. ผู้ปกครองต้องให้เด็กมาถึงโรงเรียนทันเวลาเข้าเรียนและต้องให้นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและนักเรียนจะต้องมีหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนด้วย 4. ผู้ปกครองควรแสดงความเอาใจใส่การเล่าเรียนของเด็กในแต่ละวัน โดยไต่ถามถึงการเรียน การบ้าน และการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียน 5. ควรกวดขันการกลับบ้านของนักเรียนในความปกครองให้ตรงต่อเวลาทุกวัน ถ้าปรากฏว่านักเรียนกลับบ้านผิดเวลาโดยไม่มีเหตุผล โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ร่วมมือกันกวดขันเป็นราย ๆ ไป 6.เมื่อนักเรียนย้ายที่อยู่ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 7 .เมื่อมีการเปลี่ยนผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเดิมแนะนำผู้ปกครองมาใหม่ให้ทางโรงเรียนทราบ และลงชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียนด้วย 8. บางครั้งเมื่อทางโรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือทุกครั้ง 9. ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของโรงเรียนอันเกี่ยวด้วยผู้ปกครอง กำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบ นักเรียนที่กระทำผิดระเบียบของโรงเรียนจะได้รับการตักเตือนหรือมาตรการอย่างอื่น ตามแต่ผู้ใหญ่ของโรงเรียนจะเห็นสมควร เพื่อให้เขากลับเป็นคนดี อย่างไรก็ดี มีความผิดบางประการที่ทางโรงเรียนถือเป็นข้อผิดในสถานหนักและเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด โรงเรียนจึงเห็นความจำเป็นที่จะเน้น ความสำคัญของมาตรการ อันเป็นความผิดสถานหนักไว้ดังนี้ ความผิดที่ต้องลงโทษภาคทัณฑ์ 1. เที่ยวเร่ร่อนในที่สาธารณะอันไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 2. ประพฤติตนทำนองชู้สาวทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 3. ค้างแรมบ้านเพื่อนในเมื่อไม่มีความจำเป็น หรือผู้ปกครองไม่ยินยอม 4. นักเรียนที่ประพฤติผิดถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับคุมตัวไปควบคุม 5. กระด้างกระเดื่องต่อครู อาจารย์อย่างหนัก 6. ประกอบอาชญากรรม ทำร้ายร่างกาย ก่อคดีวิวาท 7. การนำภาพลามกเข้ามาในโรงเรียน 8. การสูบบุหรี่ เสพของมึนเมาไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม 9. ติดยาเสพติด 10. การประพฤติตนเป็นพาลเกเร ยกพวกตีกัน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 11. การนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียน หรือพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ ความผิดเหล่านี้นอกจากภาคทัณฑ์แล้ว โรงเรียนอาจให้ออกจากโรงเรียนได้
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/